facebook pixel

Privacy Policy

Where It Happened, geeft veel om uw privacy. Wij verwerken uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (verbetering van) onze -services en zorgvuldig omgaan met alle informatie die over u en uw gebruik van onze services wordt verzameld. Uw gegevens zijn dat niet gedeeld met derden voor commerciële doeleinden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en het Diensten geleverd door Where It Happened. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 11/04/2021, met bij het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft wat gegevens over u worden door ons verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden dit gegevens kunnen worden gedeeld met derden. Ook leggen we u uit hoe we uw gegevens opslaan, hoe we uw gegevens hiertegen beschermen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u ons verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u vindt het contact details aan het einde van ons privacybeleid.

Over onze gegevensverwerking

Hieronder leest u hoe we uw gegevens verwerken, waar we deze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie gegevens zijn zichtbaar.

E-mail en mailinglijsten

MailChimp

We maken gebruik van de e-maildiensten van MailChimp, een derde partij die het e-mailverkeer van onze websites mogelijk maakt nieuwsbrieven. Elke bevestigingsmail die u van onze website en webformulieren ontvangt, wordt vanaf de servers naar u verzonden van MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres niet voor eigen doeleinden gebruiken. Aan de onderkant van elk geautomatiseerde e-mail verzonden vanaf onze website vindt u een ‘uitschrijven’-link. Als u op deze link klikt, krijgt u geen langer geautomatiseerde e-mails van onze website ontvangen, houd er rekening mee dat dit de functionaliteit van onze website kan beïnvloeden enorm. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen, verzonden en vergrendeld door MailChimp. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die bijhouden of e-mails worden geopend en gelezen. Bovendien verzamelt MailChimp informatie over u als ontvanger en de onderwerpen van deze e-mails met als doel de kwaliteit van hun dienstverlening te verbeteren, dit gegevens worden 30 dagen bewaard. MailChimp behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om hun gegevens verder te verbeteren diensten en, in deze context, delen met derden.

MijnDomein

Voor onze reguliere zakelijke e-mail maken wij gebruik van de e-maildiensten van MijnDomein. Deze partij heeft de montage geïmplementeerd technische en organisatorische maatregelen om misbruik, verlies of corruptie van uw gegevens te voorkomen. MijnDomein niet hebben toegang tot ons postvak en wij behandelen ons emailverkeer vertrouwelijk.

Betalingsverwerkers

Mollie

Voor het afronden en afhandelen van (een deel van) onze betalingen in onze webshop maken wij gebruik van de betalingsprovider Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens. Ze verwerken ook betalingsinformatie zoals uw bankrekeningnummer of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke (geanonimiseerde) gegevens te gebruiken om verder te gaan hun dienstverlening verbeteren en in dit kader delen met derden. Alle bovengenoemde garanties in met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op eventuele diensten van Mollie die gebruik maken van derden feesten. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan de termijnen die op grond van de desbetreffende rechtsgronden zijn toegestaan.

Recensies

Trustpilot

We gebruiken Trustpilot om beoordelingen te verzamelen. Om een recensie achter te laten, moet u uw e-mailadres en naam invullen en woonplaats. Trustpilot deelt bepaalde gegevens met ons die nodig zijn om uw review aan uw review te koppelen bestellen. Bovendien publiceert Trustpilot uw naam en woonplaats op hun eigen website. In sommige gevallen, Trustpilot kan contact met je opnemen om je te vragen om je review te verduidelijken, uit te werken of erop te reageren. In het geval van een van onze beoordelingen verzoeken dat we je naam en e-mailadres met Trustpilot delen, gebruiken zij deze informatie met het enige doel om nodigen u uit om een recensie achter te laten. Trustpilot heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om bescherm uw persoonlijke gegevens. Trustpilot behoudt zich het recht voor om uw persoonlijke gegevens te gebruiken om hun diensten aan te bieden en het delen met derden, hebben we Trustpilot hiervoor toestemming gegeven. Alle bovengenoemde garanties met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op alle diensten van Trustpilot die gebruik maken van derden feesten.

Transport en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van PostNL. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat we uw naam, adres en adres delen en woongegevens met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst van levering. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze verantwoordelijkheid om uw bestelling succesvol bij u te laten bezorgen. Voor de bezorging maken wij gebruik van de diensten van DHL. Voor een succesvolle levering is het belangrijk dat we uw naam, adres en residentiële details met DHL. DHL gebruikt deze gegevens uitsluitend voor het uitvoeren van de overeenkomst van levering. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Boekhouding

Voor onze boekhouding, administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van E-boekhouden.nl. We delen uw naam, adres, residentiële details en algemene details met betrekking tot uw bestelling / aankoop. Deze gegevens worden gebruikt voor de administratie van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden veilig verzonden en opgeslagen, E-boekhouden.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of ongeoorloofd gebruik. E-boekhouden.nl is verplicht een geheimhoudingsplicht en zal uw gegevens dienovereenkomstig behandelen. E-boekhouden.nl gebruikt uw persoonsgegevens nergens voor andere doeleinden anders dan hierboven beschreven.

Google Analytics

Where It Happened maakt gebruik van Google Analytics. Meer informatie over het gebruik van Google Analytics door Where It Happened vindt u hier: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Om websitebezoekers meer keuzes te geven over hoe Google Analytics hun gegevens verzamelt, heeft Google de Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze add-on communiceert met het Google Analytics JavaScript (ga.js) om aan te geven dat er geen informatie over het bezoek aan de website naar Google Analytics moet worden gestuurd. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on verhindert niet dat er informatie naar de website zelf of naar andere webanalysediensten wordt gestuurd.

Facebook Pixel

Deze website gebruikt een Facebook Pixel, een analyse tool van Facebook. Deze tool helpt ons de website te analyseren, waarmee we weer de Facebook ervaring van onze gebruikers kunnen verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door deze cookie wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Facebook. Facebook gebruikt deze data om bulkrapporten te maken over het sitegebruik van alle gebruikers, dus niet met jouw IP-adres. De cookie slaat alleen informatie op zoals: welke Facebook gebruikers bezoeken de website, welke pagina’s bezoeken deze gebruikers, etc. Ook wordt door deze pixel het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Op deze manier evalueert Facebook de effectiviteit van advertenties. Dankzij de pixel is het voor ons mogelijk om websitebezoekers ook een advertentie te tonen op het Facebook platform. De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van jou als gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook.

 

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van gegevensverwerking

We gebruiken uw gegevens met als enig doel om u onze diensten te verlenen. Dit betekent dat het doel van verwerking deze gegevens staan in directe relatie tot de opdracht of taak die je ons aanbiedt. We gebruiken deze gegevens niet voor (geadresseerde) marketingdoeleinden. Als u informatie met ons deelt en wij gebruiken deze informatie om – niet op basis van een verzoek – neem op een later tijdstip contact met u op, wij zullen eerst om uitdrukkelijke toestemming vragen. Uw gegevens worden niet gedeeld met derden feesten, met een ander doel dan om te voldoen aan boekhoudkundige en administratieve verplichtingen. Deze derde partijen zijn allemaal tot geheimhouding verplicht op grond van de overeenkomst die we met hen hebben, een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Informatie die automatisch door onze website wordt verzameld, wordt uitsluitend verwerkt om u te voorzien van en / of om onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze informatie (bijvoorbeeld uw IP-adres (geanonimiseerd), webbrowser en besturingssysteem) is geen persoonlijke informatie. Samenwerking bij fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In sommige gevallen kunnen we door de overheid worden verplicht tot een wettelijke plicht om uw informatie te delen met het doel van assisteren bij een fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In dergelijke gevallen zijn we gedwongen om te voldoen en assisteren, maar zullen we, op basis van legale mogelijkheden, bezwaar indienen.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens zolang u klant bij ons bent. Dit houdt in dat wij uw klantprofiel onderhouden en behouden totdat u ons kenbaar maakt dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten. Zo’n bericht functioneert ook als een verzoek om vergeten te worden. We zijn verplicht om facturen bij te houden met uw (persoonlijke) gegevens vanwege relevante administratieve verplichtingen, worden deze gegevens veilig bewaard zolang de voor deze verplichtingen relevante termijn geldt nog niet voorbij. Het personeel heeft geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en eventuele documenten die door uw opdracht of taak.

Uw rechten

Op basis van de Europese wetgeving heeft u, als betrokken partij, bepaalde rechten als het om persoonlijke zaken gaat gegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder vindt u een uitleg van deze rechten en hoe u als betreffende partij, kan zich op deze rechten beroepen. Om misbruik te voorkomen sturen wij in principe alleen facturen en kopieën van uw gegevens naar e-mailadressen die u aan ons kenbaar heeft gemaakt. Mocht u deze gegevens op een andere e-mail willen ontvangen adres of bijvoorbeeld per post zullen wij u vragen om u dienovereenkomstig te identificeren. Wij houden een administratie bij van afgeronde verzoeken, in het geval van een verzoek om te worden vergeten voeren wij een administratie van geanonimiseerde gegevens. U ontvangt alle facturen en kopieën van gegevens in bestanden die zijn gestructureerd in een machinaal leesbaar formaat Gebaseerd op gegevens classificaties die we binnen ons systeem gebruiken. U behoudt te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens verkeerd behandelen of misbruiken.

Recht op inzage

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die we verwerken en die verband houden met of mogelijk herleidbaar zijn tot uw gegevens, in te zien persoon. U kunt een dergelijke inzage aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. U ontvangt een reactie op uw verzoek binnen 30 dagen. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een kopie van alle gegevens met een toegevoegd overzicht van de verwerkers die deze gegevens beheren met vermelding van de categorieën waaronder we deze gegevens opslaan.

Recht op rectificatie

U behoudt te allen tijde het recht om te beschikken over de gegevens die wij verwerken die een relatie hebben of herleidbaar zijn tot uw persoon worden aangepast. U kunt een dergelijke aanpassing aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken. Jij zal ontvang binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen we u dit via de e-mail bij ons bekend adres, een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens die we verwerken en die verband houden met of herleidbaar zijn tot uw gegevens, te beperken persoon. U kunt een dergelijke beperking aanvragen bij onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyaangelegenheden. U ontvangt een reactie op uw verzoek binnen 30 dagen. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, sturen wij u, via het bij ons bekende e-mailadres, een bevestiging dat de verwerking van uw gegevens beperkt is totdat u ervoor kiest deze beperking te annuleren.

Recht op overdraagbaarheid

U behoudt te allen tijde het recht om de gegevens op te vragen die we verwerken en die een relatie hebben of waartoe ze herleidbaar zijn uw persoon wordt verwerkt door een derde naar keuze. U kunt een dergelijk verzoek richten aan onze verantwoordelijke contactpersoon voor privacy is belangrijk. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt goedgekeurd, zullen we dat doen u via het bij ons bekende e-mailadres uw (persoons) facturen of kopieën van gegevens sturen waarop wij, of derden op namens ons hebben verwerkt. Het is zeer waarschijnlijk dat wij in een dergelijk geval onze diensten niet meer voor ons aan u kunnen aanbieden kan de eerdere gegevensveiligheid niet langer garanderen.

Recht van bezwaar en andere rechten

U behoudt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking door ons, of namens ons door derden, van uw persoonlijke gegevens. In geval van een dergelijk bezwaar zullen wij onmiddellijk alle verwerking van uw gegevens staken terwijl uw bezwaar wordt onderzocht en afgehandeld. Bij terecht bezwaar sturen wij alle facturen en / of kopieën terug van persoonsgegevens die wij, of derden namens ons, tot dat moment hebben verwerkt en de verwerking staken daarna. U behoudt ook het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvormingsprocessen of profilering. Wij verwerken uw gegevens zodanig dat dit recht niet van toepassing is. Mocht u van mening zijn dat dit recht dan wel van toepassing is we vragen u contact op te nemen met onze contactpersoon die verantwoordelijk is voor privacyzaken.

Wijzigingen in het privacybeleid

We behouden te allen tijde het recht om ons privacybeleid te wijzigen. Deze pagina geeft echter altijd de meest recente weer versie van ons privacybeleid. Mocht een nieuw privacybeleid gevolgen hebben voor de manier waarop wij deze verwerken recentelijk verzamelde gegevens met betrekking tot uw persoon, dan stellen wij u hiervan per e-mail op de hoogte.

Bedrijfsgegevens

Where It Happened
Nederland
KVK 94277192

 

E-mail: [email protected]